title1
Ngày 1
Ngày 2
Ngày 3
Ngày 4
Ngày 5
Ngày 6
Ngày 7
title2
Đã nạp: 0 GEM
80 GEM
400 GEM
1000 GEM
3000 GEM
8000 GEM
15000 GEM
25000 GEM
40000 GEM
title3
400
2000
4000
6000
20000
40000
title4
1 NGÀY TÍCH LŨY MỖI NGÀY
NẠP 1000 GEM
2 NGÀY TÍCH LŨY MỖI NGÀY
NẠP 1000 GEM
3 NGÀY TÍCH LŨY MỖI NGÀY
NẠP 1000 GEM
4 NGÀY TÍCH LŨY MỖI NGÀY
NẠP 1000 GEM
5 NGÀY TÍCH LŨY MỖI NGÀY
NẠP 1000 GEM
6 NGÀY TÍCH LŨY MỖI NGÀY
NẠP 1000 GEM
7 NGÀY TÍCH LŨY MỖI NGÀY
NẠP 1000 GEM

Công Ty Cổ Phần VNG
Địa chỉ trụ sở: Z06, Đường 13, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng số: 345/QĐ-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/09/2018.
Beijing TIANMASHIKONG Network Technology Co., Ltd.
© Webzen Inc. ALL RIGHTS RESERVED. The MU logo and the Webzen logo are trademarks of Webzen Inc.