Số Lượt đã quay:
450000

_
_

_
01 Quà Đá Lv10-Siêu
_
01 Nhẫn Kim Cương +1
_
01 Quà Đá Lv10 - Siêu
_
01 Nhẫn Kim Cương +2
_
01 Mảnh Song Tử
_
01 Nhẫn Kim Cương +3

CÁ NHÂN TÍCH LŨY NHẬN QUÀ

Xin chào: (thoát)

0 lượt

*Quà sẽ được gửi qua thư trong game từ 10h00 đến 23h59 ngày hôm sau

_

_