_

Sự kiện sẽ kích hoạt vào ngày nạp đầu tiên thành công của Hồn Sư, Hồn Sư nạp mốc bất kỳ đủ 7 ngày sẽ nhận tất cả thưởng.
Lưu ý: Sự kiện chỉ tính khi nạp thành công thông qua cổng https://nap.daulavng.vn/