• 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Gặp Đường Tam khi nhỏ, Tiên Thiên Mãn Hồn Lực Bẩm Sinh. Võ Hồn là Nhu Cốt Thố, giỏi Nhu Kỹ Cận Thân và Hỗn Chiến. Xếp thứ 5 trong Thất Quái Sử Lai Khắc. Suy nghĩ đơn thuần, sau khi mất mẹ lúc nhỏ, nên mang vết thương lòng.

 • Bạo Sát Bát Đoạn Suất

  Tiểu Vũ rất nhanh gần người , cũng đối với địch phương đơn thể tạo thành tổng cộng 17+400% hơn đoạn thương tổn , cũng ở tạo thành đoạn thứ nhất thương tổn lúc khiến Địch Phương mục tiêu mê muội 0 .1 giây
 • Võ Hồn Chân Thân

  Phóng thích Vũ Hồn chân thân , nhu cốt miễn đối với địch phương đơn thể tạo thành tổng cộng 25+1000% hơn đoạn phổ công thương tổn , cũng mê muội 0.1 giây , Vũ Hồn chân thân liên tục trong lúc miễn dịch chết đi và khống chế hiệu quả

Xuất thân quý tộc Vương Quốc Tinh La, Võ Hồn là U Minh Linh Miêu, nói năng thận trọng, tính tình lạnh lùng, nhưng khi chiến đấu thì ra tay quyết đoán, vô cùng nguy hiểm.

 • U Minh Trảm

  Chu Trúc Thanh từ u ám trong đối với địch nhân chuyển động một kích trí mệnh , tạo thành 13+200% phổ công thương tổn , cũng khiến mục tiêu phòng ngự giảm xuống 5% , liên tục 5 giây
 • Võ Hồn Chân Thân

  U Minh Linh Miêu đối với địch phương đơn thể tạo thành 43+1000% phổ công thương tổn , nếu Địch Phương mục tiêu mang theo phản đối hiệu quả , thì thương tổn tăng lên 20% , Vũ Hồn chân thân liên tục trong lúc miễn dịch chết đi và khống chế hiệu quả

Nhị hoàng tử Vương Quốc Tinh La, Võ Hồn là Bạch Hổ, vì mắt bẩm sinh có hai màu, nên còn được gọi là "Tà Mâu Bạch Hổ". Là lão đại trong Thất Quái Sử Lai Khắc, thân thể cường tráng, sức mạnh vô địch, là trụ cột trong đội.

 • Bạch Hổ Hộ Thân Chướng

  Ngăn 10% điểm sinh mệnh + 23 thương tổn
 • Võ Hồn Chân Thân

  Phóng thích vũ hồn chân thân, Tà Mâu Bạch Hổ biến hình có tối đa 15% điểm sinh mệnh của ĐMB. Có 56 + 100% phổ công thương tổn

Con trai của Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo và Thập Vạn Niên Hồn Thú Lam Ngân Hoàng A Ngân, kế tục Ngọc Tiểu Cương. Bẩm sinh Võ Hồn Song Sinh, Võ Hồn là Lam Ngân Hoàng và Hạo Thiên Chùy. Xếp thứ ba trong Thất Quái Sử Lai Khắc, cũng là linh hồn của Thất Quái Sử Lai Khắc.

 • Cũi Lam Ngân

  Đường Tam vận dụng Lam Ngân Thảo thi triển Cũi Lam Ngân tấn công kẻ địch, khiến 1 kẻ địch chịu sát thương đánh thường và choáng 3 giây.
 • Võ Hồn Chân Thân

  Khi thi triển Chân Thân Võ Hồn, Lam Ngân Thảo không ngừng sinh trưởng ở phạm vi hình tròn mục tiêu, gây sát thương đánh thường và choáng 3 giây, trong thời gian duy trì Chân Thân Võ Hồn miễn dịch tử vong và khống chế.

Con gái duy nhất của tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, tính cách ương bướng, Võ Hồn là Thất Bảo Lưu Ly Tháp, là Võ Hồn hệ Hỗ Trợ xuất sắc nhất trong Đấu La Đại Lục.

 • Lưu Ly Thần Quang-Lực

  Ninh Vinh Vinh dùng Lưu Ly Tháp trợ giúp đồng đội tác chiến, toàn bộ phe ta tăng tấn công 4%, duy trì 10 giây.
 • Võ Hồn Chân Thân

  Khi thi triển Chân Thân Võ Hồn, Lưu Ly Tháp tiến hành trị liệu tất cả phe ta, hồi sinh lực tương đương Ninh Vinh Vinh sinh lực tối đa 15%, khiến tất cả phe ta gây sát thương tăng 10%, duy trì 5 giây. Đối với kẻ địch đơn gây sát thương. Trong thời gian duy trì Chân Thân Võ Hồn miễn dịch tử vong và khống chế

Võ Hồn là Xúc Xích, Hồn Sư hệ thức ăn vô cùng hiếm thấy, còn là Tiên Thiên Mãn Hồn Lực hệ thực vật chưa từng có, có khả năng chi viện xuất sắc, có thể giúp từng thành viên bay liên tục. Là người yêu của Ninh Vinh Vinh.

 • Áo Tư Tạp chế tạo Xúc Xích trị liệu cho đồng đội có tỉ lệ sinh lực thấp nhất, hồi phục tương đương Áo Tư Tạp sinh lực tối đa 4.5%, duy trì 5 giây.
 • Võ Hồn Chân Thân

  Khi thi triển Chân Thân Võ Hồn, Áo Tư Tạp điều khiển Xe Xúc Xích hồi phục sinh lực cho đồng đội có tỉ lệ sinh lực thấp nhất 40% sinh lực tối đa. Đối với kẻ địch đơn gây sát thương đánh thường, trong thời gian duy trì Chân Thân Võ Hồn miễn dịch tử vong và khống chế.

Võ Hồn là Võ Hồn Biến Dị Tà Hỏa Phượng Hoàng, tấn công cực mạnh, là sát thương chủ yếu trên chiến trường. Vũ Hồn thuộc về cực phẩm trong các loại Thú Vũ Hồn. Ban đầu chỉ là Hỏa Phượng Hoàng, về sau tiến hóa thành Cửu Thiên Nghê Hoàng.

 • Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ

  Gây cho mục tiêu trong phạm vi hình tròn át thương đánh thường, và khiến mục tiêu Thiêu Đốt, gây sát thương 5% tấn công mỗi giây, duy trì 5 giây, đồng thời thêm [Phượng Hoàng Ấn Ký].
 • Võ Hồn Chân Thân

  Khi thi triển Chân Thân Võ Hồn, Tà Hỏa Phượng Hoàng hót vang, đối với tất cả kẻ địch gây sát thương đánh thường và dựa theo số lượng [Phượng Hoàng Ấn Ký] gây thêm sát thương, trong thời gian duy trì Chân Thân Võ Hồn miễn dịch tử vong và khống chế.