Nhập Code

THôNG TIN CODE

Vui lòng nhập khuyến mãi

THÔNG TIN GAME

Vui lòng chọn game server Vui lòng chọn nhân vật

Mã Kiểm Chứng

Refresh
Mã xác thực không hợp lệ

LỊCH SỬ NHẬP CODE

Thời gian dùng Thông tin code ID Trạng thái Ghi chú
2019-12-20 10:58:32 PK5NWMA4 1249608325025275904 Thành công
2019-10-31 10:11:33 123213123 1249608325025275904 Thất bại Mã Code nhập không tồn tại. Bạn vui lòng kiểm tra lại thông tin Code hoặc inbox Fanpage để được hỗ trợ thêm.
2019-10-31 10:10:49 123213123 1249608325025275904 Thất bại Mã Code nhập không tồn tại. Bạn vui lòng kiểm tra lại thông tin Code hoặc inbox Fanpage để được hỗ trợ thêm.