Quà tặng hẹn ước

Đã có 0 lượt Hẹn Ước

 • 2 Huyền tinh
  1888 Bạc
 • 5 Huyền tinh
  2888 Bạc
  5 Tiên Thảo Lộ
 • 8 Huyền Tinh
  3888 Bạc
  10 Tiên Thảo Lộ
  5 Long Mạch Đồ
 • 5 Tĩnh Tâm Đơn
  2 Tiềm Long Bí Bảo
  1 Bạch Cầu Hoàn
  588 Cống hiến
  5888 Bạc
 • 8888 Bạc
  3 Tiềm Long Bí Bảo
  5 Tĩnh Tâm Đơn
  5 Quyển Danh Vọng
  Hiệp Khách Năm Mới

* Quà chỉ trao 1 lần cho nhân vật đầu tiên của mỗi tài khoản ở phiên bản chính thức – Open Beta.

Quà đặt trước trên store Quà đặt trước trên store

Đăng ký hẹn ước

Xem chi tiết
 • Được khám phá nhiều nội dung đặc sắc cùng sự kiện hấp dẫn mới lạ.

 • Tất cả đại hiệp hẹn ước sẽ nhận được gói quà hẹn ước độc quyền khi sản phẩm ra mắt chính thức.

 • Những đại hiệp may mắn còn có thể nhận được email mời tham gia Alpha Test 2.

Lưu danh giang hồ


TÊN ĐUA TÊN NHÂN VẬT BINH GIÁP
1 Lorem Ipsum 9999999
2 Lorem Ipsum 99999
3 Lorem Ipsum 99999
4 Lorem Ipsum 99999
5 Lorem Ipsum 99999

TÊN ĐUA TÊN BANG HỘI BINH GIÁP
1 Lorem Ipsum 9999999 Chọn
2 Lorem Ipsum 99999 Chọn
3 Lorem Ipsum 99999 Chọn
4 Lorem Ipsum 99999 Chọn
5 Lorem Ipsum 99999 Chọn
6 Lorem Ipsum 99999 Chọn
7 Lorem Ipsum 99999 Chọn
8 Lorem Ipsum 99999 Chọn
9 Lorem Ipsum 99999 Chọn
10 Lorem Ipsum 99999 Chọn
10 Lorem Ipsum 99999 Chọn
Xem thể lệ Tham gia

Hoàn trả nạp thẻ

Xem chi tiết