Số báo danh:

Thông tin Tài Khoản

Thông tin Nhận Thưởng

(*) BTC cam kết không tiết lộ các thông tin này
cho bên thứ ba trừ khi được sự cho phép của thí sinh

(**) Video, Ảnh sẽ phải mất nhiều thời gian để tải lên.
Vui lòng không tắt trang trước khi có thông báo hoàn thành

Đăng Ký Dự Thi

Upload Video của bạn để dự thi (Tối đa 200Mb)

Tải lên Ảnh thumbnail (Sẽ hiển thị tại trang bình chọn)

Giới Thiệu

Bảng Xếp Hạng

Tên Nhân Vật : -

Máy Chủ : -

Lượt Bình chọn
0

Giới Thiệu

Giới thiệu bản thân tại đây

Công ty cổ phần VNG
Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng số: 1735/QĐ-BTTTT
do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 20/10/2016