Vàng - Tiền thông dụng, có thể đổi các loại vật tư hiếm
Sổ Chiêu Hiền - Vật phẩm quan trọng trong việc mời hiền tài gia nhập
Khung Avatar Mộc Long (chỉ có trong Event Đăng Ký Trước)

Các Chúa Công liên minh để nhận các món quà khi đạt mốc

Hiện đã có - - Chúa công tham gia

Bạc - Tiền thông dụng, có thể đổi các loại vật tư
Chiêu Binh Lệnh LV 1 - Dùng tăng lính dự phòng, có thể đột phá giới hạn Doanh Trại
Lúa- Dùng để chiêu binh mãi mã
Đá - Dùng để xây dựng và nâng cấp kiến trúc
Gỗ - Dùng để xây dựng và nâng cấp kiến trúc
Tăng tốc thường 3 phút - Giảm 3 phút tăng cấp Kiến Trúc hoặc Khoa Kỹ hoặc chiêu binh
Đá Cường Hóa - Đạo cụ cường hóa thuộc tính của trang bị
Ngọc truyền thừa - trung - Nguyên Liệu tăng cấp Võ Tướng
Quân Lệnh - Lệnh phát động chiến đấu
Vàng - Tiền thông dụng, có thể đổi các loại vật tư hiếm
Tăng tốc hành quân-thấp - Tốc độ hành quân của đội quân tăng 25%, duy trì 10 phút
Tăng tốc xây dựng 30 phút - Giảm 30 phút tăng cấp Kiến Trúc
Sổ Chiêu Hiền - Vật phẩm quan trọng trong việc mời hiền tài gia nhập
Lữ Linh Khởi - Nhận Danh Tướng Lữ Linh Khởi

Chúa Công hóa thân thành nhân vật yêu thích

Chúa Công chọn các item phù hợp vào ảnh

Nón

Quạt

Râu

Nón

Vũ Khí

Râu

Quạt

Tóc

THỂ LỆ LƯU ẢNH

Hãy hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày để có lượt quay

Chúa Công có - - lượt quay

reward

Điện thoại
iPhone 13 128GB

reward

Tai nghe
Bluetooth AirPods Pro

reward

MÔ HÌNH
KHỔNG MINH

reward

Loa
Bluetooth Sony

reward Vàng - Tiền thông dụng, có thể đổi các loại vật tư hiếm

Vàng

reward

Chúc May Mắn
Lần Sau

reward Tăng tốc thường 3 phút - Giảm 3 phút tăng cấp Kiến Trúc hoặc Khoa Kỹ hoặc chiêu binh

Tăng tốc thường
3 phút

reward Sổ Chiêu Hiền - Vật phẩm quan trọng trong việc mời hiền tài gia nhập

Sổ Chiêu Hiền

reward Quà tài nguyên lv3 - Dùng ngẫu nhiên nhận 1 loại: 5000 gỗ, 5000 đá.

Quà tài nguyên
lv3

reward Quà Danh Tướng Tướng Ngẫu Nhiên - Rương Võ Tướng SR, mở nhận ngẫu nhiên 1 Võ Tướng SR

Quà Danh Tướng
Ngẫu Nhiên