Điều kiện tham gia: Tất cả Chủ Nhân lần đầu nạp vào OMG 3Q trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ kích hoạt event. Trong vòng 7 ngày tiếp theo, Chủ Nhân tích lũy nạp đạt mốc sẽ nhận quà tương ứng. Kết thúc 7 ngày, hệ thống sẽ ghi nhận kết thúc sự kiện. Lưu ý: Mỗi tài khoản Chủ Nhân chỉ dùng để tham gia sự kiện 1 lần duy nhất

Số Nguyên Bảo đã nạp : - NB

2.000 NB

4.000 NB

8.000 NB

12.000 NB

20.000 NB

40.000 NB

80.000 NB

100.000 NB

Cập nhật

Mốc 100

Mốc 200

Mốc 500

Ngày 1

Ngày 2

Ngày 3

Ngày 4

Ngày 5

Ngày 6

Ngày 7

Điều kiện tham gia: tất cả các Chủ Nhân dưới level 80, để tham gia sự kiện, mỗi ngày Chủ Nhân chỉ cần nạp mệnh giá bất kỳ trên trang nạp https://pay.zing.vn/wplogin/mobile/omg sẽ nhận được vật phẩm hỗ trợ thăng cấp nhanh.
Nếu Chủ Nhân đã nạp và nhận quà ít nhất 1 lần sau đó thăng cấp vượt 80 vẫn có thể tiếp tục nạp để nhận đủ 7 quà tặng