Sắp xếp:


Xếp hạng Phần thưởng
HẠNG 1
 • 10.000.000 VNĐ
 • Tượng Phương Tư Minh
 • 12.000 Nguyên Bảo
 • Đèn Sáng Trưng
 • Bộ Hàn Sơn
HẠNG 2 - 3
 • 6000 Nguyên Bảo
 • Bộ Hàn Sơn
 • Đèn Sáng Trưng (30 ngày)
HẠNG 4 - 10
 • 1.500 Nguyên Bảo
 • Bộ Hàn Sơn (30 ngày)
 • Chiếu Dạ Ngọc (30 ngày)
HẠNG 11 - 20
 • 800 Nguyên Bảo
 • Bộ Hàn Sơn (15 ngày)
 • Chiếu Dạ Ngọc (7 ngày)
Dành cho tất cả người tham gia
(Quà Dịch Dung)
 • 5 Nguyên Thạch Lv5
 • 5 Tụy Thạch Cao
 • 2 Tụy Ngọc Cao
 • 1 Dị Dung Đơn
HẠNG MỤC ĐIỀU KIỆN PHẦN THƯỞNG
Dành cho người
tham gia Bình chọn
Đạt 20 lần Thả Tim
 • 200.000 Xu
 • 5 Nguyên Thạch Lv5
 • 10 Tụy Thạch Cao
Đạt 50 lần Thả Tim
 • 500.000 Xu
 • 10 Nguyên Thạch Lv5
 • 15 Tụy Thạch Cao
 • 3 Thiên Công Thạch
Đạt 100 lần Thả Tim
 • 1.000.000 Xu
 • 3 Tụy Ngọc Cao
 • 20 Tụy Thạch Cao
 • 3 Thiên Công Thạch
Đạt 300 lần Thả Tim
 • 2.000.000 Xu
 • 5 Tụy Ngọc Cao
 • 5 Thiên Công Thạch
 • 3 Xuyết Châu
 • 2 Tứ Tượng Đồ
Đạt 500 lần Thả Tim
 • 5 Rương Bí Kíp-Phàm
 • 5 Xuyết Châu
 • 5 Tụy Ngọc Cao
 • 5 Thiên Công Thạch
 • 3 Tứ Tượng Đồ
Đạt 1000 lần Thả Tim
 • 1 Rương Bí Kíp-Trân
 • 7 Xuyết Châu
 • 10 Tụy Ngọc Cao
 • 10 Thiên Công Thạch
 • 4 Tứ Tượng Đồ

ĐÃ ĐƯỢC BÌNH CHỌN: -

SỐ BÁO DANH : -

TÊN NHÂN VẬT : -

MÁY CHỦ : -

Tặng Tim

- +

Công ty Cổ phần VNG
Địa chỉ trụ sở: Z06, Đường 13, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng số: 693/QĐ-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/05/2021.