Còn 0 ngày để đi tìm kho báu

Xin chào bạn còn 0ngọc đăng xuất

*Quà sẽ được gửi thư ingame từ 10h00 - 23h59 ngày hôm sau

Tích lũy 10 lượt câu

Tích lũy 100 lượt câu

Tích lũy 150 lượt câu

Tích lũy 300 lượt câu

Tích lũy 600 lượt câu