02 Ngày
02 Giờ
02 Phút
02 Giây
25k
50k
75k
100k

0

10.000đ (Đã nhận)
20.000đ (Đã nhận)
30.000đ (Đã nhận)
50.000đ (Đã nhận)
100.000đ (Đã nhận)
Mức thưởng hiện tại của bạn:

(*) Bạn cần có số điện thoại có ví Zalopay để tham gia chương trình này. ​

Chương trình sẽ kết thúc khi hết ngân sách thưởng.
Tối đa 1 người nhận được 100k. ​